Manager

აღმასრულებელი დირექტორი

ჯობ გეარი სამზარეულოს წვრილი ტექნიკისა და აქსესუარების, ჭურჭლისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების წამყვანი იმპორტიორი ორგანიზაციისთვის ეძებს აღმასრულებელ დირექტორს