პერსონალის გათავისუფლება

კომპანია ჯობ გეარი გთავაზობთ თანამშრომლის (ების) გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცესის სრულად მართვას.

პერსონალის გათავისუფლება გულისხმობს შემდეგი პროცესების მართვას:

  • თანამშრომლის (ების) გათავისუფლებამდე მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება;

  • შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის მოწესრიგება;

  • თანამშრომლის (ების) გათავისუფლებასთან დაკავშირებული რისკების წინასწარი შეფასება;

  • თანამშრომელის (ების) გათავისუფლებასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება;

  • თანამშრომლისთვის (ებისთვის) გათავისუფლების შეტყობინება;

  • თანამშრომელთა საბოლოო გასაუბრების ფორმირება;

  • გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე ზრუნვა მათი სხვაგან დასაქმებით.

ჯობ გეარის მიერ პერსონალის გათავისუფლების პროცესის მართვით დამკვეთი შედეგად მიიღებს მოწესრიგებულ პროცესს და მინიმუმამდე დაყვანილ რისკს შრომითი დავების წარმოშობის მიმართულებით.

+995 577 96 15 42

HR & Recruiting Company  |  © 2019

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon