პერსონალის შერჩევა

ჯობ გეარი გთავაზობთ პერსონალის შერჩევასთან დაკავშირებული პროცესების სრულად მართვას.

პერსონალის შერჩევა გულისხმობს შემდეგი პროცესების მართვას:

  • ვაკანსიის საჭიროების განსაზღვრა;

  • ვაკანსიის ტექსტის შემუშავება;

  • ვაკანსიის გამოცხადება, გავრცელება;

  • შემოსული განაცხადების გადარჩევა;

  • ტესტირების / ჯგუფური გასაუბრების / ინდივიდულაური გასაუბრებების წარმოება;

  • გადაწყვეტილების მიღება;

  • შეთავაზების მომზადება, გაგზავნა, კანდიდატთან შეთანხმების უზრუნველყოფა;

  • შრომითი ხელშეკრულების დადება.

ჯობ გეარის მიერ პერსონალის შერჩევასთან დაკავშირებული პროცესის მართვით დამკვეთი დაზოგავს მეტ ფინანსურ, ადამიანურ და დროით რესურსს, ვიდრე HR თანამშრომლის აყვანით ან დამატებით.

+995 577 96 15 42

HR & Recruiting Company  |  © 2019

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon